Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Ústav O nás

O nás

Ústav řídicí techniky a telematiky FD ČVUT

 

Výzkum a výuka

Činnost ústavu je založena především na široké spolupráci odborníků z mnoha oborů. Studenti se setkávají s předními pracovníky ze společností jako je například Škoda Auto a.s., Eltodo a.s., Sdružení pro dopravní telematiku, Telematix Services a.s., AŽD s.r.o. Spolupráce probíhá i na akademické úrovni především s Ústavem informatiky AV ČR a různými pracovišti českých i zahraničních univerzit. Studenti pracují na projektech v rámci projektově-orientované výuky a využívají technického zázemí řady specializovaných laboratoří ústavu. Díky spolupráci s praxí je možné ve výuce reagovat na potřeby a požadavky firem a zlepšovat tak uplatnění našich absolventů. Důkazem toho je i vznik nového studijního oboru Inteligentní dopravní systémy (ITS), který byl doposud vyučován v rámci jiných oborů, ale od příštího semestru mohou studenti tento obor studovat formou tzv. "double-degree" ve spolupráci s partnerskými univerzitami v Rakousku a ve Švédsku (www.em-its.eu).

 

Nejslabším článkem dopravních systémů je člověk

V silniční dopravě více než v jiných druzích dopravy, hraje významnou roli lidský faktor. Je tedy nutné se zabývat vztahem řidiče a vozidla stejně jako řízením pohybu vozidla po infrastruktuře. Jednou z hlavních výzkumných aktivit ústavu je problematika spolehlivosti interakce člověka a systému. V současné době jde především o zkoumání chování řidičů motorových vozidel. Chování řidičů za standardních i mezních situací je klíčové pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu, kdy i přes stále častěji používané inteligentní asistenční systémy, je člověk tím nejméně spolehlivým a obtížně předvídatelným článkem dopravního systému.

Řidiči jsou sledováni z pohledu svého výkonu, bezpečnosti a kvality jízdy v různých dopravních situacích. Jedním z hlavních cílů, na kterých ústav dlouhodobě pracuje, je klasifikátor řidičovy bdělosti. Tedy jakýsi „detektor únavy“, který automaticky detekuje možnou krizovou situaci a řidiče včas varuje, popřípadě sám převezme řízení vozidla. Protože výzkum krizových situací v reálném provozu není možný, jsou k tomuto účelu používané vozidlové simulátory. Tímto způsobem může řidič vést vozidlo po virtuální trase, obklopen prostředím, které navozuje iluzi reálného světa. Simulátory jsou sestaveny z reálných částí kokpitů vozidel a z projekčních ploch, které pokrývají zorné pole řidiče. Důležitou součástí simulátorů je celá řada měřících zařízení. Mezi ty nejdůležitější patří snímání mozkových vln (EEG), které jsou nejlepším indikátorem řidičova aktuálního stavu, měření tepové frekvence srdce, kožní impedance a mnoho dalších. Výstupem testů jsou i technická data o trajektorii či pohybech volantu, která slouží jako zdroj dat pro další analýzy. V současné době má ústav k dispozici 4 funkční simulátory.

 

Řízení dopravních systémů přináší vyšší kvalitu a bezpečnost

Další důležitou oblastí, kterou se ústav aktivně zabývá, je oblast řízení rozsáhlých dopravních systémů, kde v oblasti výzkumu jsou navrhovány modely rozsáhlých dopravních systémů včetně řídicích a optimalizačních algoritmů. Díky těmto modelům lze odhadovat doby jízdy mezi jednotlivými body dopravní sítě, automaticky identifikovat dopravní nehody nebo délky kolon. Pro řízení dopravy je velmi důležité získávání a vyhodnocování dostupných dat od detekčních smyček, videodetekce, prostorového rozložení mobilních telefonů až po měření parametrů pohybu plovoucích vozidel vybavených systémem družicové lokalizace. Pracovníci ústavu se aktivně podíleli například na vývoji systému řízení dopravy v oblasti Smíchova, či na projektech řízení dopravy v tunelech.

Důležitou stránkou každého dopravního systému je nejen zajištění jeho dobré kvality, ale i jeho spolehlivosti a bezpečnosti. V této oblasti se ústav zajímá především o železniční zabezpečovací zařízení. Z této činnosti také vzešel vznik akreditované zkušební laboratoře, která měří a zkouší funkčnost, bezpečnost i spolehlivost jednotlivých zabezpečovacích i telekomunikačních zařízení. Dalším akreditovaným pracovištěm je Certifikační orgán pro výrobky oprávněný v oblasti železniční zabezpečovací techniky provádět certifikaci o shodě výrobků.

 

Telematické systémy jsou novou dimenzí dopravy

Velké množství informací nás neustále obklopuje, ale teprve ta správná informace, která se k nám dostane ve správný čas, a kterou správným způsobem interpretujeme, nám může přinést užitek a stává se znalostí. Nejinak je tomu i v případě dopravních informací. A tak právě forma a obsah informací, distribuce, zpracování a jejich další využití v moderních navigačních systémech je další oblastí činnosti ústavu.

S využitím družicové navigace byl v rámci ústavu vyvinut a prakticky otestován systém pro monitorování pohybu vozidel po letištní ploše, kde aktuální polohy vozidel a letadel jsou distribuovány jak řídícímu centru, tak i všem pohybujícím se vozidlům. Všichni účastníci provozu na letišti tak mají přehled o ostatních objektech a výrazně se tak zvyšuje jejich bezpečnost. Družicová navigace je základem systému pro sledování přepravy nebezpečných nákladů, kdy informace o poloze vozidla a přepravovaném nákladu jsou v případě nehody ihned k dispozici složkám integrovaného záchranného systému. Dále je možno zmínit pilotní projekt automatického tísňového volání (e-call) a řadu dalších telematických aplikací. V souvislosti s navigačními systémy byla zřízena při ústavu laboratoř e-Ident (www.e-ident.cz), jejíž hlavním cílem je zkoušení, testování a certifikace zařízení a služeb v oblasti dopravní telematiky. Laboratoř e-Ident je významným způsobem zapojena i do projektu hybridního systému elektronického mýtného, který vhodně kombinuje stávající mikrovlnný systém s budoucím satelitním systémem.

 

Teorie je základ pro další rozvoj celého oboru

Všechny navrhované systémy, ať už se jedná o jednotlivá zařízení ve vozidlech, o systémy řízení dopravy či systémy pro výběr mýtného musí být vystavěny na kvalitních základech. Další oblastí zájmu ústavu je teoretická telematika, která pomocí nástrojů systémové analýzy zaručuje, aby nově navrhované systémy byly navzájem kompatibilní, aby spolu byly schopny navzájem komunikovat a byly připraveny i na budoucí vývoj. Není tedy náhodou, že na ústavu byla vytvořena národní ITS architektura, která slouží jako doporučení pro vznik nových řídicích a telematických systémů a garantuje i mezinárodní interoperabilitu. Pracovníci ústavu se proto účastní tvorby mezinárodních ITS standardů v rámci CEN 278 a ISO 204 a též se podílejí na tvorbě celoevropské ITS architektury (E-FRAME), která zahrnuje i komunikaci a spolupráci jednotlivých vozidel v rámci celého dopravního systému. Je zřejmé, že telematický systém nelze koupit, ale je třeba ho dlouhodobě a systematicky budovat a toto je i základním posláním Ústavu řídicí techniky a telematiky Fakulty dopravní.

Akce dokumentů
« prosinec 2018 »
prosinec
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31