Personal tools
You are here: Home Nástěnka

Nástěnka

Státní závěrečné zkoušky

pro studenty magisterského studijního oboru

IS – Inteligentní dopravní systémy

ústavu  K620 se konají dne 26. 06. 2017 v 8:00 hod v místnosti K314

 

 

Složení komise dne 26.06.2017 :

 

Předseda:                   Prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc.

 

Místopředseda:         doc.. Ing. Petr Bouchner, Ph.D. 

 

Tajemník:                  Ing. Martin Langr, Ph.D.

 

Členové:                   doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.  
                                  doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D.
                           doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
                           Ing. Bc. Vladimír Faltus, Ph.D.
                           Ing. Petr Zlámal, Ph.D.
                           Ing. Přemysl Derbek, Ph.D.
                           Ing. Zuzana Bělinová, Ph.D.

  

 

 

 Časový harmonogram dne 26. 06. 2017

 

Čas                                diplomant                                                                 oponent

                        vedoucí diplomové práce

 8:00 hod.      Bc. Marek Švec                                                     

                        Ing. Zuzana Bělinová, Ph.D.                                                                            

                        Ing. Milan Koukol, Ph.D.                               Ing. Petr Ivasienk

 9:00 hod.        Bc. Valerii Gopak                                                

                              doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D.

                        Ing. Bc. Dušan Kamenický                           Ing. Petr Koutecky  

10:00 hod.       Bc.  Jindřich Belinger                                                  

                              Ing. Bc. Vladimír Faltus, Ph.D.                                      Ing. Dušan Krajčír, DiS

11:00 hod.           Bc. Barbora Skákalová                 

                   doc. Ing. Ivan Nagy, CSc.                          doc. Ing. Evgania Suzdaleva, CSc

12:30 hod.     Bc. Jiří Hos                                                           

                              Ing. Nela Krčmářová

                        Ing. Daniel Kytýř, Ph.D.                               Ing. Aleš Jíra, Ph.D.       

13:30 hod.      Bc.  Jan Falta

                             Ing. Petr Zlámal, Ph.D.                                   

                        Ing. Tomáš Doktor                                       Ing. Martin Šperl, Ph.D.

14:30 hod.     Bc. Marcel Adorna                                       

                        Ing. Daniel Kytýř, Ph.D.

                             Ing. Tomáš Fíla                                                            RNDr. Cyril Fischer, Ph.D.

15:30 hod.          Bc. Marek Pavelka

 

 


 

Information and organization instructions for the final state exams (státní závěrečnou zkoušku – SZZ)  

for students

of the following master’s study program
Intelligent Transport Systems

 

Contact person of the department K620: Světlana Lesová, tel.: 224 359 547, mail: lesovsve@fd.cvut.cz

 

Master’s thesis

Submission deadline

·         by Tuesday 30. 05. 2017 insert the diploma thesis in the electronic form in the pdf format including all annex in the KOS system

·         by Tuesday 13. 06. 2017 deliver 2 copies of the master’s thesis at the secretary office of the department K620. One copy must contain the original of the master’s thesis assignment and the other copy of this assignment.

 

Instructions for the delivery of the master’s thesis

Before delivering the paper copy of the master’s thesis it is necessary to pick up the signed original of the assignment of the master’s thesis at the relevant department. (Relevant department is the department where the student has passed all the projects and where the theses has been assigned.)

 

 

Contacts

When delivering the thesis at the relevant department, student leaves his contact details (name, telephone number, email).

 

Master’s thesis supervisor and opponent

·         Master’s thesis opponent is proposed by the supervisor of the thesis and the name of the opponent is inserted in the KOS system by Sunday 04. 06. 2017

·         The supervisor’s and opponent’s reports on the thesis are inserted in the KOS system by Friday 16.06. 2017

·         The department ensures the delivery of the opponent’s report.

 

KOS

If the student wishes to take the final state exam in June 2017 (next possible term is January 2018), he/she must by Monday 05. 06. 2017 apply for the check of the study results at the Study department and apply electronically in the KOS system for the final state exam.

 

 

Final state exams

Term

Final state exams take place from  26. 06. 2017 till 30. 06. 2017. Exact dates will be set and inserted in the KOS system by 12. 06. 2017.

The time schedule of the final state exams will be Publisher after 12. 06. 2017 on the web pages of the faculty and of the department K620.

 

Information meeting takes place in Konvikt, room K314, the exact date and time will be published later. During the information meeting the students are informed on the organizational details of the final state exams and have the possibility to try their presentation and the technique.

 

Presentation of the master’s thesis (electronic form)

It is necessary to test the presentation in advance. At this occation students also announce the needed technical support of the presentation (PC, data projector). It is possible to bring the presentation to the information meeting. Students deliver the final presentation of the master’s thesis to the secretary of examination board latest one day before the state exam.

 

Course of the final state exam

The final state exam consists of three parts: 15 minutes presentation of the master’s thesis, 15 minutes questions to the master’s thesis, 15 minutes exams from the courses. Students are informed on the results after the end of the exam.

 


 

 

Informace a organizační pokyny k SZZ pro studenty

navazujících magisterských oborů:


INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY (Intelligent Transport Systems)

 

 

 

Kontaktní osoba K620: Světlana Lesová, tel.: 224 359 547, mail: lesovsve@fd.cvut.cz

 

Proces organizace SZZ je detailně popsán v „Prováděcí vyhlášce k státním závěrečným zkouškám na ČVUT FD konaných v období.19.06.2017–30.06.2017…“, která je dostupná na webu fakulty.

 

Diplomové práce

Termín odevzdání

·         do úterý 30. 05. 2017 vložit diplomovou práci v elektronické podobě ve formátu PDF včetně všech příloh do systému KOS

·         do úterý 13. 06. 2017 odevzdat tištěnou práci na sekretariátech ústavů, kde byla práce zadána (dle případných specifických pokynů příslušných ústavů).

 

Pokyny k odevzdání DP

Elektronická i tištěná verze práce musí být obsahově totožná a splňovat stanovené požadavky:

·         obsahuje zadání práce (v elektronické verzi sken zadání)

·         obsahuje 2 podepsaná prohlášení o „využití díla“ a o „dodržení etických principů“ dle ustanovení ve směrnici děkana o realizaci studijních programů na ČVUT FD

 

Před odevzdáním je nutné si na ústavu, kde je práce zadána, vyzvednout originální zadání BP(DP).

 

Studenti ústavu K620 prosíme o odevzdání 2 výtisků DP (po státnicích budou po jednom výtisku umístěny ve fakultní a ústavní knihovně). Jedno vydání bude obsahovat originál zadání DP a druhé bude obsahovat kopii tohoto zadání.

 

Kontakty

Student zanechá při odevzdávání DP na příslušném ústavu aktuální kontakt (jméno, telefon, e-mail) na svoji osobu.

 

Vedoucí a oponent DP

·         Vedoucí DP akceptuje elektronicky odevzdanou práci do pátku 2. 06. 2017

·         Oponenta navrhuje vedoucí diplomové práce a bude vložen do systému KOS do neděle   4. 06. 2017

·         Posudky vedoucího a oponenta budou vloženy do systému KOS do pátku  16. 06. 2017

·         Oponentské posudky zajišťuje ústav.

 

KOS

Pokud chce student složit SZZ v červnu 2017, musí se nejpozději do pondělí  05. 06. 2017 přihlásit ke kontrole výsledků studia na studijním oddělení a přihlásí se elektronicky v systému KOS ke SZZ.

 

Státní závěrečné zkoušky

Termín konání

SZZ se budou konat v termínu   26. 06.2017- 30.06.2017. (Přesné termíny budou stanoveny a vloženy do systému KOS do 12. 06. 2017. (stanovení termínů záleží na počtu přihlášených studentů, volby jejich státnicových předmětů i časových možností členů komise).

Časový harmonogram SZZ bude k nahlédnutí po 12. 06. 2017 na webových stránkách fakulty a ústavu K620.

 

Informační schůzka se uskuteční v Konviktu v místnosti K314, termín bude stanoven později. V rámci informační schůzky budou probrány organizační informace o průběhu SZZ a bude zde zároveň možnost vyzkoušet si prezentaci a techniku.

 

Prezentace DP (elektronická podoba)

Je vhodné Vámi vytvořenou prezentaci předem vyzkoušet a domluvit se na technické podpoře (počítač, dataprojektor). Prezentaci si můžete přinést a vyzkoušet na informační schůzce. Finální verzi prezentace student dodá tajemníkovi komise SZZ nejpozději den před jejím konáním (dle harmonogramu).

 

Průběh SZZ

SZZ se skládá ze třech částí: 15 minut prezentace DP, 15 minut dotazy k DP, 15 minut zkoušení z předmětů a následné hodnocení. Studenti budou seznámeni s výslednými známkami po skončení zkoušky.

 

There are currently no results for this search.

Document Actions
« December 2022 »
December
MoTuWeThFrSaSu
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031