Personal tools
You are here: Home Documents List of Publications

List of Publications

Important publications 2002 - 2006

 

 

2006


Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Hajný, M. - Pěkný, J. - et al.

Fatigue of Car Drivers - Detection and Classification based on the Experiments on Car Simulator

In: 7th WSEAS Int. Conf. on Automatic Control, Modeling and Simulation. Athens: WSEAS, 2006, s. 287-293

 

Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Bouchner, P.

Improvement of Bus and Truck Driving Safety

In: 2006 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics [CD-ROM]. New York: IEEE - Systems, Man, and Cybernetics Society, 2006, ISBN 1-4244-0100-3

 

Bouchner, P. - Hajný, M. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - et al.

Analysis of Technical and Biological Outputs from Simulated Driving, Focused on Driver’s Fatigue Detection

In: Proceeding of Driving Simulation Konference Asia/Pacific. Tsukuba: National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), 2006, s. 176-188

 

Bělinová, Z. - Krása, J. - Bláha, J. - Říha, P.

Monitoring of Objects and Moving Vehicles on the Earth Surfac

In: Workshop 2006 [CD-ROM]. Prague: CTU, 2006, s. 794-795. ISBN 80-01-03439-9


Hrubeš, P.

Geografické informační systémy v úloze navigace

In: NavAge´06. Praha: Technology&Prosperity, 2006, s. 80-84. ISBN 80-239-6685-5

 

Hrubeš, P.

Telematics Services Supported by Geographical Information Systems

In: Advanced Engineering Design AED 2006 [CD-ROM]. Prague: CTU, 2006, ISBN 80-86059-44-8

 

Leso, M.

Dokumentace diagnostikovaného subsystému dveří jednotky 471

[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2006. K620-121206. 16 s.

 

Novák, M.

Driving Reliability and its Improvement

[Research Report]. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2006. LSS 271/06. 41 s.

 

Novák, M. - Faber, J. - Svítek, M. - Votruba, Z.

Interaction among Neuroinformatics Brain Science and Transportation Science

In: NavAge´06. Praha: Technology&Prosperity, 2006, s. 135-142. ISBN 80-239-6685-5.

 

Přibyl, P. - Novák, M.

TP98 Technologické vybavení silničních tunelů

2. vyd. Praha: Ministerstvo dopravy - OPK, 2006. 101 s. ISBN 80-239-0110-9.

 

Svítek, M.

Dynamical Systems with Reduced Dimensionality

1. ed. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2006. 160 s. ISBN 80-903298-6-1.

 

Zelinka, T. - Svítek, M.

Communications Solutions for ITS Telematics Systems

In: WSEAS Transactions on Business and Economics. 2006, vol. 3, no. 4, s. 361-367.

 

Veselý, J.

Úvod do teorie chaosu v dopravě a dopravní telematice

1. vyd. Praha: ČVUT, 2006. 120 s. ISBN 80-01-03448-8.

 

Novák, M. - Votruba, Z.

Support Systems for Improvement the Human-Vehicle

[Research Report]. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2006. LSS 270/06. 33 s.

 

Novák, M. - Vysoký, P. - Votruba, Z.

Alliances in Transportation Systéme

[Research Report]. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2006. LSS 269/06. 38 s.

 

Vysoký, O. - Vysoký, P.

Perspektivy hybridních vozidel

In: Automatizace. 2006, roč. 49, č. 12, s. 760-762. ISSN 0005-125X.

 

2005

 

Bouchner, P. - Novotný, S.

System with Driving Simulation Device for HMI Measurements

In: WSEAS Transactions on Systems. Athens, New York, Mexico City, Sofia, Madrid: WSEAS Press, 2005, s. 287-293. ISBN 960-8457-29-7

 

Bouchner, P.

Driving Simulators Used for Driver's Drowsiness Detection Experiments

In: Neurodynamic and Neuroinformatics Studies . Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2005, s. 81-99. ISBN 80-903298-3-7

 

Bělinová, Z. - Rajnoch, J. - Krása, J. - Sadil, J. - Bouchner, P.

Etnite: building a european network on ITS training and education

In: Transport Systems Telematics 5th International Conference Proceedings. Ustron: Wydawnictwo Politechniki Slaskiej, 2005,

s. 23-29. ISSN 0209-3324

 

Rajnoch, J. - Bělinová, Z. - Svítek, M. - Sadil, J. - Krása, J. - et al.

Captive Project - Introduction to Cross-border Penalties Enforcement

In: ISEP 2005 - zbornik referatov - proceedings. Ljubljana: EC, 2005, s. 41-46. ISBN 961-6187-34-1.

 

Faber, J.

Behaviour (ADHD) and Learning (Biofeedback)
In: Proceedings of Promyk Slonca Polska. wroclaw: Promyk slonca Polska, 2005, s. 42.

 

Hrubeš, P.
Recognition of Geographical Information System Layers
In: Neural Network World. 2005, vol. 15, no. 1, s. 23-34. ISSN 1210-0552.

 

Novák, M.

Threat of Human faults Langer in Car-driver Interactions
In: AEE´05 - Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on: Applications of Electrical Engineering. Athens, New York, Mexico City, Sofia, Madrid: WSEAS Press, 2005, s. 189-193. ISBN 960-8457-13-0.

 

Novák, M. - Votruba, Z.

Vigilance Detection
In: Information technologies and Control Engineering in Management of Production systems - Colection of Abstracts. Prague: CTU, 2005, s. 69. ISBN 80-213-1358-7.

 

Pelikán, E. - Šimůnek, M.

Risk Management of the Natural Gas Consumption Using Genetic Algorithms
In: Neural Network World. 2005, vol. 15, no. 5, s. 425-436. ISSN 1210-0552.

 

Přibyl, P.
Generický model elektronických plateb pro satelitní systém
In: Telekomunikace. 2005, roč. 42, č. 4, s. 10-15. ISSN 0040-2591.

 

Svítek, M.

System Repersentation by a set of Low Dimensional Models
In: WSEAS Transactions on Systems. 2005, vol. 11, no. 4, s. 2169-2174. ISSN 1109-2777.

 

Svítek, M.
Theory and Algorithm for Time Series Compression
In: Neural Network World. 2005, vol. 6, no. 1, s. 53-67. ISSN 1210-0552.

 

Veselý, J.
Úvod do systémové strategie dopravy
1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 275 s. ISBN 80-01-03184-5.

 

Veselý, J.
Informační systémy po podporu rozhodování v dopravě
1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 263 s. ISBN 80-01-03246-9.

 

Votruba, Z. - Novák, M.

Complex Uncertain Interfaces
In: Neural Network World. 2005, vol. 15, no. 2, s. 175-186. ISSN 1210-0552.

 

Votruba, Z. - Novák, M.
Detection of Attention Level Decreases on the Base of EEG Indicators.
In: WSEAS Transactions on Systems. 2005, vol. 11, no. 4, s. 1914-1922. ISSN 1109-2777.

 

Vysoký, P.
Asistenční systémy v automobilech
In: Automa. 2005, roč. 11, č. 12, s. 57-60. ISSN 1210-9592.

 

2004


Bouchner, P.

VR Simulation Device as a Support for Research in Driver's Micro-sleeps and Attention Decrease Detection

In: TRANSTEC 2004 The Transport Science & Technology Congress [CD-ROM]. Athens: Ministerstvo turismu Řecko, 2004, vol. 1, s. 65-72

 

Novák, M. - Faber, J. - Vysoký, P.

Spolehlivost interakce operátora s umělým systémem
1. vyd. Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 2004. 208 s. ISBN 80-01-03052-0

 

Hrubeš, P. - Faber, J. - Novák, M.

Analysis of EEG signals during micro-sleeps
In: IEEE SMC'2004 Conference Proceedings [CD-ROM]. Delft: Delft University of Technology, 2004

 

Leso, M.
Využití paralelních architektur pro železniční zabezpečovací zařízení
In: Věda o dopravě 2004. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004, díl -, s. 65-72. ISBN 80-01-03047-4.

 

Faber, J. - Donát, J. - Novák, M. - Svoboda, P. - Votruba, Z. - et al.

Analýza komplexu metod pro posouzení spolehlivosti interakce řidiče s vozidlem

[Výzkumná zpráva]. Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 2004. LSS 210/04. 87 s.

 

Novák, M.

Problems of attention decreases of human system operators
In: Neural Network World. 2004, vol. 14, no. 3-4, s. 291-301. ISSN 1210-0552.

 

Svítek, M. - Pelikán, E.

Monitoring and Control of Dangerous Goods
In: TRANSTEC 2004 The Transport Science & Technology Congress [CD-ROM]. Athens: Ministerstvo turismu Řecko, 2004, vol. 1, s. 112-120.

 

Svítek, M. - Pelikán, E.

Monitoring and control of dangerous goods transport

In: Neural Network World. 2004, vol. 14, no. 3-4, s. 303-312. ISSN 1210-0552.

 

Přibyl, P.

Hodnocení rizik v automobilových tunelech

In: Tunel. 2004, roč. 13, č. 3, s. 29-33. ISSN 1211-0728.

 

Přibyl, P.

Standardizace a inteligentní dopravní systémy

In: Telekomunikace. 2004, roč. 41, č. 6, s. 6-10. ISSN 0040-2591.

 

Svítek, M. - Bureš, P. - Jindra, J.

Dynamic navigation for the CZ

In: Technologies & Prosperity. 2004, vol. 9, no. 3, s. 39-41. ISSN 1213-7162.

 

Votruba, Z. - Klečáková, J. - Kalika, M.

Systémová analýza

1. vyd. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2004. 193 s. ISBN  80-01-02896-8.

 

Votruba, Z. - Novák, M. - Veselý, J.

Reliability of interfaces in complex systems

In: Neural Network World. 2004, vol. 14, no. 3-4, s. 337-352. ISSN 1210-0552.

 

Vysoký, P.

Kognitivní modely řidiče

In: Automatizace. 2004, roč. 47, č. 1, s. 22-25. ISSN 0005-125X.

 

Vysoký, P.

Příběh průkopníka informačního věku

In: Sdělovací technika. 2004, roč. 51, č. 4, s. 1-2. ISSN 0036-9942.

 

2003

 

 

Faber, J.
Isagofé to Non-linear Dynamics of Formators and Complexes in the CNS
1. ed. Praha: Karolinum, 2003. 125 s. ISBN 80-246-0755-7

 

Novák, M.

Challenges of Reliability Impacts of Human Subject Attention Failures
In: WSEAS 03. New York: WSEAS Press, 2003, vol. 1, s. 70-80.

 

Přibyl, P.

Risk Assessment in Tunnels at Prague City Ring Road
In: Tunel. 2003, vol. 12, no. 3, s. 41-45. ISSN 1211-0728.

 

2002

 

Novák, M.
Spolehlivost interakce v aliančních systémech
[Nepublikovaná přednáška]. FD ČVUT. 2002-04-24.

 

Přibyl, P.

Analysis and Management of Risks in Road Tunnels-Report on Solution of a MTC project in 2001
In: Tunel. 2002, vol. 11, no. 2, s. 40-42. ISSN 1211-0728.

 

Přibyl, P.
Politika bezopasnosti v tonneljach nadzemnych dorog v Češskoj respublike
In: Metro i toneli. 2002, roč. 1, č. 21, s. 10-11.

 

Přibyl, P.
Studie dopravní telematiky hl. m. Prahy
1. vyd. Praha: ELTODO, 2002. 470 s. ISBN 80-238-9114-6.

 

Svítek, M.

Vize projektu Galileo
In: Technologies & Prosperity. 2002, roč. 7, č. 6, s. 36-38. ISSN 1213-7162.

 

Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Kovanda, J. - et al.

Design of the structure and functions of the laboratory for human – vehicle interaction reliability investigation
[Research Report]. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2002. 151/02. 20 s.

 

Vysoký, P.
Silniční doprava a řídicí technika
In: Automa. 2002, roč. 8, č. 10, s. 5-8. ISSN 1210-9592.

 

More publications you can find on vvvs.cvut.cz/publ

Document Actions
« June 2022 »
June
MoTuWeThFrSaSu
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930