Personal tools
You are here: Home Ústav Laboratoře Laboratoř řízení a modelování dopravy

Laboratoř řízení a modelování dopravy

Adresa: FD ČVUT, Konviktská 20, Praha 1
Místnost: 511
Gestor: Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.
Kontakt: tichy@lss.fd.cvut.cz

Úvod

Nedílnou součástí rozvoje dopravní telematiky je i vlastní řízení dopravy na komunikační síti, které nalézá metody pro optimalizaci dopravního proudu na dálnicích, či vhodnými prostředky napomáhá řešit dopravní toky městem. Na neustále rostoucí dopravu je nutné hledat vhodné metody, aplikovatelné v praxi. Mezi tyto metody patří i simulační nástroje, které napomáhají představě při návrhu komunikací, ale i vlastních algoritmů řízení.
Ústav řídicí techniky a telematiky na Fakultě dopravní ČVUT se dlouhodobě věnuje problematice řídicích systémů, proto vzniklo samostatné pracoviště - Laboratoř řízení a modelování dopravy, zabývající se ověřováním řídicích systémů na pozemních komunikacích za pomoci simulačních programů VISSIM, AIMSUN a OmniTrans. Cílem je hledání optimálních modelů řízení v městské i dálniční síti ve spolupráci s dalšími ústavy v rámci fakulty dopravní.
Laboratoř řízení a modelování je vybavena zařízením, které poskytla společnost ELTODO dopravní systémy s.r.o. Toto zařízení bude sloužit nejen pro výuku studentů, ale i pro ověřování vlastních návrhu modelů na dodaném dopravním řadiči křižovatky SITRAFFIC C940 a tablu řízení. Součástí daru jsou počítače a specializovaný SW, včetně detektoru videodetekce a návěstidel.

Vybavení Laboratoře řízení a modelování

Laboratoř je vybavena dopravním řadičem a tablem řízení, na kterém je možné testovat různé způsoby řízení na rozdílných typech křižovatek, neboť tablo i řadič jsou navrženy a zapojeny univerzálně. Součástí pracoviště jsou dva počítači. První počítač primárně slouží pro dopravní modelování a druhý počítač umožňuje ovládání videodetekce, nahrávání SW do řadiče a jeho testování. Řadič je vybaven přizpůsobením pro řídicí tablo, skládající se z LED diod, které je možné manuálně vypínat a simulovat tím poruchu řadiče. Tablo obsahuje magnetické detektory, které slouží pro nárokování jednotlivých vjezdů. Tablo řízení je pro odlaďování navrženo universálně  - umožňuje odladění různých typů křižovatek včetně tramvajového provozu. V dodaném SW prostředí pro řadič je i část dopravně inženýrská, která umožňuje i vlastní výpočty tabulky mezičasů, kapacitní návrhy, dynamické řízení a další prvky pro tvorbu dopravních řešení pro světelně řízené křižovatky.
Studenti v laboratoři mohou v rámci oboru ITS a AI zkoušet programovaní řadiče a jeho testování, včetně simulace nároků dle provozu. Mohou se seznámit také s principem videodetekce a návěstidly a v rámci výuky tak získají i bohaté praktické zkušenosti.
obr3obr2
obr1
Pro ověřování navrženého algoritmu řízení je součástí laboratoře i programový nástroj VISSIM dodaný společností Siemens ve školní licenci. SW nástroj bude využíván v kooperaci přímého napojení se SW řadiče, aby nejen navržené modely mohly být otestovány, ale naopak i testovaný návrh zpětně ověřen v simulačním prostředí. Simulační prostředí umí kromě vlastních analýz dopravy i přehledné vizualizaci, náhled v 2D i 3D a samozřejmostí jsou
příslušné tabulkové výsledky pro možné další zpracování a interpretace výsledků do grafů. Studenti mohou v simulačních programech testovat své návrhy modelů křižovatek řízených světelně signalizačním zařízením i křižovatek neřízených. Řízené křižovatky mohou v rámci simulačního programu AIMSUN i VISSIM propojovat do skupin řízených křižovatek zapojených do linie či do síťového propojení oblasti.
obr5obr4
 

Tým laboratoře

Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D., Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D., Dr. Ing. Jan Přikryl, Ing. Martin Spěváček, Ing. Šárka Staňková, Bc. Jan Kapitán
V rámci laboratoře se předpokládá úzká vazba na další zařízení a spolupráci s Ing. Vladimírem Faltusem, Ph.D.

Cíle výukové v rámci předmětů AI a ITS

 • Seznámení se základními dovednostmi navrhování dopravních řešení, kapacitní posouzení, apod.
 • Schopnost základního SW ovládání řadiče a návrhu logiky
 • Modelovaní silniční i kolejové sítě
 • Řešení bezpečnostních prvků a jejich testování v modelu

Cíle práce a náplně

 • Hledat metodiku pro auditování řízení dopravy
 • Ověřování bezpečnosti v dopravě
 • Modelování pokročilých prvků řízení
 • Modelování kolejové i silniční dopravy
 • Modelování kooperativních a řídicích systémů
 • Kooperace s privátními firmami a řešení grantů zaměřených na řízení dopravy

Spolupráce

 • Ústav K611, K612, K614
 • Soukromý sektor a státní správa

 

Document Actions
« February 2024 »
February
MoTuWeThFrSaSu
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829